Projectinventarisatie & advies

Wilt u een digitaal traject starten, maar heeft u nog geen concreet plan? U heeft een (digitale) strategie voor uw organisatie, maar u weet nog niet met welk digitaal traject u moet starten?  Ik ga graag met u in gesprek om uw organisatie te leren kennen en om te weten te komen welke doelstellingen u wilt realiseren. Dit vertaal ik vervolgens door naar een plan van aanpak.

 

Waarom is dat nodig?

Voor de meeste organisaties is een digitaal traject geen dagelijkse kost. Een goed plan van aanpak is nodig om tot een goed projectplan te komen. Ik zorg ervoor dat u de juiste mensen betrekt in het proces op het juiste moment. Ik kijk of alle benodigde vaardigheden en competenties aanwezig zijn om het project uit te voeren. Indien nodig geef ik advies voor het inhuren van specifieke expertise.

 

Wat lever ik op?

Een adviesrapport met minimaal de volgende onderdelen:

  • De stappen die genomen moeten worden voordat het project kan worden uitgevoerd
  • Advies wie van uw medewerkers hierbij betrokken moeten worden
  • Advies welke overige stakeholders betrokken moeten worden
  • Advies mbt het inhuren van aanvullende expertise (bijvoorbeeld een interactieontwerper om het projectplan concreet te maken)
  • Advies mbt projectaanpak / werkwijze
  • Advies mbt tijdspad en budget

 

Vanaf €495,-