Webshop Heuver Tyrewholesale

In opdracht van Heuver Tyrewholesale, een bandengroothandel in Hardenberg, is er een B2B webshop ontwikkeld voor klanten. Via deze webshop kunnen klanten van Heuver banden en toebehoren (zoals velgen en binnenbanden) bestellen. Naast het bestellen van banden zijn er ook andere nuttige functies te vinden op de site. Zo kunnen klanten via deze webshop kennisartikelen vinden over banden en bonuspunten sparen.

 

De webshop is een onderdeel van een nieuw digitaal landschap binnen Heuver. Deze webshop is gekoppeld aan een nieuw ERP systeem. Alle data voor de webshop wordt opgehaald en teruggegeven via een integratielaag, waardoor specifieke onderdelen binnen het landschap eenvoudig kunnen worden vervangen. De webshop, het ERP en de integratielaag zijn tegelijkertijd ontwikkeld, zodat er een volledig nieuw digitaal landschap is ontstaan, waar de organisatie weer jaren mee vooruit kan.

 

Voor alle drie de projecten was er een projectmanager vanuit Heuver beschikbaar gedurende dit traject. Mijn rol was interim projectmanager voor de webshop. Ik had veel contact met de andere twee projectmanagers binnen Heuver, de programmamanager en de overige betrokkenen intern, zoals de interne opdrachtgever, de salesmanager en de IT-manager. Daarnaast onderhield ik de contacten met het externe webbureau dat de realisatie van de webshop voor zijn rekening nam, namelijk TriMM in Enschede. Ook stuurde ik een intern samengesteld team aan waarin werd gewerkt aan het aanleveren van de benodigde informatie richting het webbureau. Binnen het team werd gewerkt aan het aanleveren van uitgeschreven functionaliteit in de vorm van userstories, er werd feedback gegeven op het werk dat werd opgeleverd vanuit het webbureau, zoals wireframes en designs. Later in het proces werd er veel getest door het team en feedback gegeven. Verder zorgde het team ervoor dat de website werd gevuld en dat de medewerkers intern en klanten op de hoogte werden gehouden van de ontwikkelingen en betrokkenen waar nodig. Ten slotte was er veel afstemming nodig tussen de drie lopende projecten, omdat er veel informatie moest worden uitgewisseld tussen de systemen, ook daarbinnen vervulde ik een grote rol als projectmanager.

 

In april 2019 is de nieuwe webshop gelanceerd. Dit was in een minimale vorm. De webshop wordt nog steeds verder doorontwikkeld door Heuver. Mijn werkzaamheden heb ik begin juli aan het team overgedragen. Zij zorgen voor de verdere doorontwikkeling en het onderhoud van de webshop.