Een goed huwelijk met je webpartner

Een goed huwelijk met je webpartner

Drie jaar geleden heb ik gezocht naar overeenkomsten tussen een goed huwelijk en een goede klantrelatie, naar aanleiding van een artikel dat ik las: ‘The 7 principles for making marriage work’ van J.M. Gotmann. Daar heb ik destijds een blog over geschreven. Ik was benieuwd of ik zo’n 3 jaar later nog steeds achter deze principes sta die ik destijds heb geformuleerd. Inmiddels kijk ik er vanuit een ander perspectief naar. Niet meer als werknemer van een webbureau, maar als zelfstandig ondernemer die organisaties ondersteunt bij digitale trajecten. Nog steeds zijn de principes die ik destijds heb beschreven relevant. Hieronder staan ze nog eens opgesomd en toegelicht:

Principe 1: Goed functionerende stellen hebben een gedetailleerde ‘love map’

Het is belangrijk om elkaar echt goed te kennen. Hoe beter je elkaar kent, hoe sterker de liefde. Zonder ‘love map’ kun je je partner niet echt goed kennen volgens Gottman. En als je je partner niet echt goed kent, hoe kun je dan echt van hem of haar houden? Als een webpartner zijn opdrachtgever niet goed kent, dan zijn ze zich niet bewust van de wensen en doelen van de klant. Ze zijn dan niet in staat om een goed functionerende relatie met elkaar te hebben.

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je een goede relatie hebt met je webbureau of andere externe partners waarmee je samenwerkt? Het belangrijkst is dat je als organisatie laat blijken dat je voor een langdurige samenwerking gaat. Op die manier kan een webbureau of online specialist jouw organisatie goed leren kennen. Als het vertrouwen er is dat de samenwerking voor een lange termijn bedoeld is, dan zal een webpartner bereidt zal zijn om te investeren jouw organisatie. Het is belangrijk om de webpartner echt te betrekken bij je organisatie. Leg uit wat jouw wensen en doelen zijn en neem de tijd om daar zelf goed over na te denken en dit te bespreken. Als jij transparant en open bent over jouw wensen en doelen en laat zien dat je betrokken bent bij het digitale traject, dan zal een webpartner zijn uiterste best doen om een zo goed en efficiënt mogelijk traject met jou aan te gaan.

Principe 2: Korte en op het eerste gezicht onbelangrijke gesprekken over koetjes en kalfjes, brengen stellen dichter tot elkaar

Volgens Gottman zijn de belangrijke momenten in een huwelijk de dagelijkse gesprekken die je hebt met je partner. De gesprekken op zichzelf zijn misschien onbeduidend. Het gaat erom dat je aandacht schenkt aan je partner en de tijd neemt om naar hem of haar te luisteren en je bewust bent van wat je partner bezighoudt of wat hij of zij heeft meegemaakt die dag. Dit versterkt je relatie. In een relatie tussen jou en je webpartner is het belangrijk om op regelmatige basis contact te hebben met elkaar. Niet alleen op de momenten waarop je iets van je webpartner nodig hebt of als er iets niet volgens verwachting gaat.

Het versterkt de relatie tussen jou en je webpartner als je regelmatig polst hoe het gaat met jouw digitale project en wat je webpartner zoal bezighoudt. Het motiveert jouw webpartner om te merken dat jij als klant een sterke betrokkenheid voelt bij het project en klaarstaat om hen te ondersteunen en van informatie te voorzien waar nodig. Het is ook belangrijk om niet alleen te focussen op de inhoud van het project, maar ook op de situatie eromheen. Bied jij als opdrachtgever een prettige werkomgeving en projectvoorwaarden? Doet jouw organisatie er alles aan om het project vlot te laten verlopen? Een relatie moet altijd van twee kanten komen. Hoe vaker er contact is, hoe beter je als organisatie op de hoogte bent van wat er speelt en hoe meer goodwill jouw webpartner zal tonen.

Principe 3: Er zijn twee soorten huwelijkse conflicten — oplosbare en eeuwigdurende problemen

Het is geen geheim dat elk huwelijk conflicten kent. Maar zelfs als er regelmatig conflicten zijn, kun je ze makkelijk uit de weg helpen en jezelf heel wat problemen besparen. Oplosbare problemen zijn vaak klein, maar kunnen grote spanningen veroorzaken. Eeuwigdurende problemen zijn niet op te lossen, maar je kunt elkaar hier wel in respecteren. In een relatie tussen jouw organisatie en je webpartner is het belangrijk om open en eerlijk naar elkaar te zijn over de manier van samenwerken en respect te hebben voor elkaar. Het is van beide kanten nodig om eventuele ergernissen uit te spreken of een teleurstelling door een verwachting waaraan niet wordt voldaan. Doe je dat niet, dan worden kleine, oplosbare problemen groot en verstoren de relatie.

Het is daarom belangrijk om regelmatig de samenwerking te evalueren. Hiervoor geldt dat sommige ergernissen makkelijk zijn op te lossen, alleen al door de andere partij hier bewust van te maken. Vanuit mijn eerdere werkervaringen heb ik gemerkt dat dit vaak uit de weg gegaan wordt. Reden kan zijn dat er veel tijdsdruk op het project ligt en er geen tijd voor is, maar vaak vinden mensen het ook moeilijk om het gesprek aan te gaan. Het is toch echt belangrijk om dit te doen. Als jouw webpartner dit faciliteert, neem daar dan actief aan deel als organisatie. Zorg ervoor dat je dit als organisatie zelf faciliteert als jouw webpartner dit niet doet. Vooral in een langdurige relatie kan de samenwerking daar alleen maar steeds beter van worden.

Conclusie van Gottman? Een langdurig en goed huwelijk is mogelijk! Ik geloof dat een langdurige en goede relatie tussen  opdrachtgever en webpartner ook mogelijk is. Openheid, eerlijkheid, respect voor elkaar en elkaars expertise en goede, regelmatige communicatie zijn cruciaal om de relatie goed te houden.

Bron: J.M. Gottman. The seven principles for making marriage work
Bron: Medium: Een goed huwelijk tussen klant en webbureau, 3 princpes